Marathi

कोण प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे झाले पाहिजे याचा आग्रह धरतात.

कोण प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे झाले पाहिजे याचा आग्रह धरतात. कोण प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे झाले पाहिजे याचा आग्रह धरतात. बालकांचा मोफत आणि...

आधुनिक राष्ट्रीय संत म्हणून कोणाला ओळखले जाते

आधुनिक राष्ट्रीय संत म्हणून कोणाला ओळखले जाते आधुनिक राष्ट्रीय संत म्हणून कोणाला ओळखले जाते स्वामी विवेकानंदांनी 12 जानेवारी रोजी त्यांचा 157...

ह्यांना मराठी लघुकथेचे जनक म्हणून ओळखले जातात.

ह्यांना मराठी लघुकथेचे जनक म्हणून ओळखले जातात. ह्यांना मराठी लघुकथेचे जनक म्हणून ओळखले जातात. मराठी साहित्य हा मराठीच्या साहित्याचा मुख्य भाग...

जगातील पहिल्या चलचित्रपटाचे जाहीर प्रदर्शन कोठे करण्यात आले.

जगातील पहिल्या चलचित्रपटाचे जाहीर प्रदर्शन कोठे करण्यात आले. 28 डिसेंबर 1895 रोजी पॅरिसमध्ये मोशन पिक्चरचे जगातील पहिले सार्वजनिक स्क्रीनिंग झाले....

कोलंबसने नव्या खंडाचा शोध कोणत्या साले लावला

कोलंबसने नव्या खंडाचा शोध कोणत्या साले लावला कोलंबसने नव्या खंडाचा शोध कोणत्या साले लावला खरं तर, कोलंबसने उत्तर अमेरिका शोधली नाही....

विज्ञानस्पर्शामुळे घडणाऱ्या परिवर्तनाकडे जरा पणे पाहिले पाहिजे.

विज्ञानस्पर्शामुळे घडणाऱ्या परिवर्तनाकडे जरा पणे पाहिले पाहिजे. विज्ञानस्पर्शामुळे घडणाऱ्या परिवर्तनाकडे जरा पणे पाहिले पाहिजे. वैज्ञानिक सिद्धांतांची एक्सपायरी डेट ही विज्ञानाची...

कोणत्या रोमन तत्वचिंतकाने humnitas ही सज्ञा प्रथम वापरली

कोणत्या रोमन तत्वचिंतकाने humnitas ही सज्ञा प्रथम वापरली कोणत्या रोमन तत्वचिंतकाने humnitas ही सज्ञा प्रथम वापरली  प्राचीन रोमन लोकांनी शतकानुशतके...