HOME

कोलंबसने नव्या खंडाचा शोध कोणत्या साले लावला

कोलंबसने नव्या खंडाचा शोध कोणत्या साले लावला कोलंबसने नव्या खंडाचा शोध कोणत्या साले लावला खरं तर, कोलंबसने उत्तर अमेरिका शोधली नाही....

विज्ञानस्पर्शामुळे घडणाऱ्या परिवर्तनाकडे जरा पणे पाहिले पाहिजे.

विज्ञानस्पर्शामुळे घडणाऱ्या परिवर्तनाकडे जरा पणे पाहिले पाहिजे. विज्ञानस्पर्शामुळे घडणाऱ्या परिवर्तनाकडे जरा पणे पाहिले पाहिजे. वैज्ञानिक सिद्धांतांची एक्सपायरी डेट ही विज्ञानाची...

आधुनिक मुद्रणतंत्राचा जन्मदाता म्हणून कोणाला श्रेय दिले जाते.

आधुनिक मुद्रणतंत्राचा जन्मदाता म्हणून कोणाला श्रेय दिले जाते. आधुनिक मुद्रणतंत्राचा जन्मदाता म्हणून कोणाला श्रेय दिले जाते. छपाईचा इतिहास बीसीई 3500 वर्षांमध्ये...

कोणत्या रोमन तत्वचिंतकाने humnitas ही सज्ञा प्रथम वापरली

कोणत्या रोमन तत्वचिंतकाने humnitas ही सज्ञा प्रथम वापरली कोणत्या रोमन तत्वचिंतकाने humnitas ही सज्ञा प्रथम वापरली  प्राचीन रोमन लोकांनी शतकानुशतके...